GESKIEDENIS VAN DIE S.A. POLISIE TE BURGERSDORP


In die jare 1845 tot 1848 het Burgersdorp bekend gestaan as die “Rebelse dorpie”  Alle dorpe rondom Burgersdorp was reeds deur die Engelse beheer.  Die spoorlyn het nie soos vandag deur Burgersdorp gegaan nie, maar wel deur Aliwal-Noord.  Dit was die hooflyn wat met die Vrystaat verbind was.  In die omliggende dorpe, omdat dit reeds engels was, was daar reeds ‘n Polisie Mag op die been.  Hierdie Mag het her bekend gestaan as die “Cape Police”.  Gedurende hierdie tydperk was daar dan ook besluit om die spoorlyn na Burgersdorp te bou en sodoende verbinding te kry met plekke soos Dreunberg, Knapdaar en Bethulie.

In die jaar 1848 het die Kaapse Kolonie besluit om ‘n ene Mnr. Chase na Burgersdorp te stuur as Magistraat.  Met sy aankoms in Burgersdorp moes hy en sy groep mense in tente bly.  Die volgende ontdekking was dat die misdaadsyfer, veral moord, erg toegeneem het.  Die rede hiervoor was, omdat die “Rebelse dorpie” Afrikaans was en die nuwe intrekkers Engels.  Mnr. Chase het toe besluit dat daar ernstig gekyk moet word na ‘n Polisie Mag.  Hy het toe aansoek gedoen by die Kaapse Kolonie en het hulle toe besluit om die mag op die been te bring.  Mnr. Chase het toe vier Konstabels onder die benaming “Cape Police” in diens geneem.  Twee van die konstabels was blank en twee was hottentotte.  Nie een van hierdie konstabels was van Burgersdorp nie, maar wel van die buite wyke van die dorp.  Hierdie konstabels was die beste vriende van die gevangenes, aangesien hulle vir die gevangenes drank ingesmokkel het, hulle het saam partytjies gehou en die konstabels het ook die ontsnappings gereël.

Gedurende die betrokke jaar was daar 20 van die 24 konstabels toegesluit vir een van die bogenoemde oortredings.  Op hierdie wyse het die Polisie te Burgersdorp tot stand gekom.  Die eerste Polisiestasie was geleë te hoek van Geyerstraat en Queenstownweg, wat bekend gestaan het as “Cape Police”.  Bovermelde gebou word nou geokkupeer deur die plaaslike Munisipaliteit van Burgersdorp.  Die Munisipaliteit het dit goed gedink om die houtbalk waarop die naam “Cape Police” uitgekerf is, aan die Polisiestasie te skenk.

Gedurende hierdie jare het die “Cape Police” aan sport deelgeneem.  Hulle het teen omliggende dorpe krieket gespeel.  Die “Cape Police” het ook gedurende hierdie jare aan verskeie gevegte deelgeneem soos by Stormberg en Jamestown.  Gedurende hierdie jare het die Spoorweg uitgebrei.  Daar was ‘n passasiers stasie en ‘n goedere stasie.  ‘n Algehele nuwe stasie was deur die Spoorweg gebou.  Gedurende die jare 50’s was die passasiers stasie deur die S.A. Polisie ingebruik geneem.  In 1986 het die Suid-Afrikaanse Spoorwegpolisie en die Suid-Afrikaanse Polisie een mag geword.